Helaas is uw nieuwsbriefafmelding niet mogelijk

Het door uw aangegeven e-mailadres is niet bekend in ons nieuwsbriefadressysteem (leuk scrabblewoord). Om deze reden is afmelding helaas niet mogelijk.
Wij verontschuldigen ons voor de problemen bij het afmelden, en vragen u, dit voorval bekend te maken bij onze klantenservice.
Op deze manier kunnen we het gezamenlijk voor u oplossen

Met vriendelijke groet,

Uw Don Quichotte Team